x Comunicació escrita x Exercitació lingüística x Gestió d'informació