x Comunicació escrita x Gestió d'informació x Animacions i simulacions