x Comunicació oral x Comunicació escrita x Resolució de problemes x Imatge, so i vídeo x Indagació i recerca x Sortides i treball de camp