x Comunicació oral x Imatge, so i vídeo x Comunicació escrita x Sortides i treball de camp x Indagació i recerca x Eines TIC x Resolució de problemes