x Comunicació oral x Indagació i recerca x Comunicació escrita x Resolució de problemes