x Comunicació oral x Indagació i recerca x Representacions i models x Animacions i simulacions x Resolució de problemes