x Comunicació oral x Indagació i recerca x Eines TIC x Comunicació escrita x Resolució de problemes x Imatge, so i vídeo