x Comunicació oral x Indagació i recerca x Eines TIC x Comunicació escrita x Resolució de problemes x Sortides i treball de camp