x Comunicació oral x Resolució de problemes x Animacions i simulacions x Representacions i models