x Comunicació oral x Resolució de problemes x Comunicació escrita x Imatge, so i vídeo x Indagació i recerca x Eines TIC