x Comunicació oral x Sortides i treball de camp x Indagació i recerca x Resolució de problemes