x Comunicació oral x Eines TIC x Imatge, so i vídeo x Indagació i recerca x Resolució de problemes