x Comunicació oral x Eines TIC x Indagació i recerca x Comunicació escrita x Imatge, so i vídeo