x Comunicació oral x Eines TIC x Indagació i recerca x Imatge, so i vídeo x Comunicació escrita