x Imatge, so i vídeo x Comunicació escrita x Comunicació oral x Resolució de problemes x Eines TIC