x Imatge, so i vídeo x Comunicació escrita x Eines TIC x Comunicació oral x Resolució de problemes