x Imatge, so i vídeo x Comunicació oral x Eines TIC x Comunicació escrita x Resolució de problemes