x Indagació i recerca x Comunicació oral x Eines TIC x Comunicació escrita x Resolució de problemes