x Indagació i recerca x Sortides i treball de camp x Comunicació escrita x Resolució de problemes x Comunicació oral x Eines TIC