x Indagació i recerca x Sortides i treball de camp x Resolució de problemes x Comunicació oral x Comunicació escrita x Eines TIC x Imatge, so i vídeo