x Representacions i models x Resolució de problemes x Indagació i recerca