x Representacions i models x Sortides i treball de camp x Comunicació oral x Indagació i recerca