x Resolució de problemes x Comunicació escrita x Comunicació oral x Eines TIC x Sortides i treball de camp