x Resolució de problemes x Imatge, so i vídeo x Indagació i recerca x Comunicació escrita x Comunicació oral