x Resolució de problemes x Imatge, so i vídeo x Eines TIC x Comunicació escrita x Sortides i treball de camp