x Resolució de problemes x Eines TIC x Comunicació oral x Imatge, so i vídeo x Sortides i treball de camp x Comunicació escrita x Indagació i recerca