x Sortides i treball de camp x Comunicació escrita x Indagació i recerca x Comunicació oral x Imatge, so i vídeo x Resolució de problemes x Eines TIC