x Sortides i treball de camp x Comunicació escrita x Eines TIC x Comunicació oral x Imatge, so i vídeo x Indagació i recerca x Resolució de problemes