x Sortides i treball de camp x Comunicació oral x Eines TIC x Imatge, so i vídeo x Indagació i recerca x Resolució de problemes x Comunicació escrita