x Sortides i treball de camp x Comunicació oral x Eines TIC x Indagació i recerca x Comunicació escrita