x Sortides i treball de camp x Comunicació oral x Eines TIC x Indagació i recerca x Resolució de problemes x Comunicació escrita x Imatge, so i vídeo