x Sortides i treball de camp x Imatge, so i vídeo x Resolució de problemes x Comunicació oral x Eines TIC