x Sortides i treball de camp x Indagació i recerca x Imatge, so i vídeo x Comunicació escrita x Resolució de problemes