x Sortides i treball de camp x Indagació i recerca x Resolució de problemes x Eines TIC x Imatge, so i vídeo