x Sortides i treball de camp x Resolució de problemes x Indagació i recerca x Comunicació escrita x Comunicació oral