x Sortides i treball de camp x Eines TIC x Indagació i recerca x Comunicació oral x Resolució de problemes x Comunicació escrita