x Sortides i treball de camp x Eines TIC x Indagació i recerca x Resolució de problemes x Imatge, so i vídeo x Comunicació escrita