x Sortides i treball de camp x Eines TIC x Resolució de problemes x Imatge, so i vídeo x Comunicació escrita x Indagació i recerca