x Eines TIC x Imatge, so i vídeo x Indagació i recerca x Comunicació escrita x Resolució de problemes x Sortides i treball de camp