x Eines TIC x Imatge, so i vídeo x Resolució de problemes x Comunicació escrita