x Gestió d'informació x Representacions i models x Raonament i argumentació