x Gestió d'informació x Eines TIC x Comunicació escrita x Imatge, so i vídeo