x Comunicació escrita x Comunicació oral x Literatura