x Fonts primàries x Comunicació escrita x Raonament i argumentació x Indagació i recerca