x Fonts primàries x Comunicació escrita x Raonament i argumentació x Gestió d'informació