x Indagació i recerca x Fonts primàries x Raonament i argumentació x Comunicació escrita