x Indagació i recerca x Representacions i models x Raonament i argumentació x Comunicació escrita