x Animacions i simulacions x Comunicació escrita x Indagació i recerca x Resolució de problemes x Comunicació oral