x Animacions i simulacions x Comunicació escrita x Representacions i models x Resolució de problemes x Comunicació oral