x Animacions i simulacions x Comunicació escrita x Resolució de problemes x Representacions i models